Knut på Svensk Vinnarutställning 2009,
Malmö internationella utställning, 21 mars

     
     

Goldenglow Apple Pie (Knut) och Goldenglow Apple Juice (Märtha).